Ảnh Ép Lụa - Ép Thường

Kích Thước (cm)

Giá Ép Thường (vnđ)  Giá Ép Lụa (vnđ)
10×15 2.500đ Không Có
13×18 3.500đ Không Có 
15×21 5.000đ Không Có
20×30 18.000đ 32.000đ
25×35 32.000đ 50.000đ
30×45 41.000đ 64.000đ
40×60 52.000đ 125.000đ
50×75 78.000đ 180.000đ
60×90 110.000đ 210.000đ
70×110 150.000đ 275.000đ
80×120 225.000đ 387.000đ
90×130 340.000đ 570.000đ
100×150 435.000đ 665.000đ
120×180 580.000đ 840.000đ
140×210 Liên Hệ  Liên Hệ 
160×240 Liên Hệ Liên Hệ